Construction Research Institute of Malaysia (CREAM) mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada YBrs Ir Dr Zuhairi Abd. Hamid, FASc di atas Perlantikan sebagai Penolong Besar Kanan, Sektor Pembangunan Teknologi, CIDB Malaysia setelah 14 tahun berkhidmat di CREAM.

Terima kasih YBrs Ir Dr Zuhairi Abd. Hamid atas segala ilmu dan khidmat yang dicurahkan. Sekian terima kasih.